nexusforjesus.com

เกี่ยวกับเรา

เรามีนิมิตที่จะนำคนกลับมาหาพระเจ้า และเสริมสร้างเขาให้บรรลุถึงการทรงเรียกในชีวิต

ติดต่อเรา

คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

24/137 ซอยลาดพร้าว21 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

Tel/Fax 20-513-2343

Contact@nexusfellowship.com

Connect with us

Sign up to our newsletter: