กฎบัญญัติที่สมบูรณ์แบบ (มัทธิว 5:17-20) - ซีรีส์คำเทศนาบนภูเขาครั้งที่ 3

คำเทศนา กฎบัญญัติที่สมบูรณ์แบบ

ข้อพระคัมภีร์ มัทธิว 5:17-20

โดย อ.ศรัณย์ ลีฬหเกรียงไกร

เทศนาวันที่ 17 มิถุนายน 2018

เนื้อหาคำเทศนา

1. สมบูรณ์แบบโดยพระเยซูคริสต์

2. สมบูรณ์แบบทุกข้อทุกตอน

3. สมบูรณ์แบบด้วยพระคุณของพระเจ้า

pdfmp3

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand