คำเทศนา การต่อสู้ของโลกฝ่ายวิญญาณและความคิด (2 โครินธ์ 10:1-6)
  การต่อสู้ของโลกฝ่ายวิญญาณและความคิด

  2 โครินธ์ 10:1-6

   อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

  13 พฤษภาคม 2018

pdf

mp3

1. ป้อมปราการ : จิตใจและความคิด (4ข-5)
2. อาวุธ : ความจริง (3-4ก, 6)
3. วิธีการต่อสู้ : รักษาทั้ง “จุดยืนที่ถูก” และ “ท่าทีที่ดี” (1-2)

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand