คำเทศนา การรับใช้ไม่ได้เริ่มจากตัวเรา

คำเทศนา การรับใช้ไม่ได้เริ่มจากตัวเรา

โดย อาจารย์จักรพันธ์ แกล้วกล้า

เทศนาวันที่ 17 มิถุนายน 2018

เนื้อหาคำเทศนา

มุมมองที่ 1พระเจ้าไม่ได้มีอยู่เพื่อปรนนิบัติดูแลเรา แต่เรามีอยู่เพื่อรับใช้ พระองค์ต่างหาก

มุมมองที่ 2 เราถูกสร้างมาเพื่อเติมเต็มผู้อื่น

มุมมองที่ 3 คริสตจักรไม่ได้มีอยู่เพื่อเรา แต่เราเป็นคริสตจักร และเรามีอยู่ เพื่อโลกนี้

pdfmp3

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand