คนที่มีความสุข (มัทธิว 5:3-12) - ซีรีส์คำเทศนาบนภูเขาครั้งที่ 1
  คนที่มีความสุข

  มัทธิว 5:3-12

   อาจารย์ศรัณย์ ลีฬหเกรียงไกร

  22 เมษายน 2018

pdf

mp3

1. คนที่รู้ว่าชีวิตไม่ได้มีแต่กายและใจ แต่มีจิตวิญญาณที่ต้องการพระเจ้า
2. คนที่รู้ว่าพระเจ้าเป็นกำลังที่ยิ่งใหญ่ของหัวใจ
3. คนที่สุภาพอ่อนโยนต่อทุกคนรอบตัว
4. คนที่อยากเติบโตในฝ่ายจิตวิญญาณ
5. คนที่มีใจเมตตาสงสาร เอื้อเฟื้อมีน้ำใจ
6. คนที่มีใจบริสุทธิ์ ไม่คิดในสิ่งชั่วร้าย
7. คนที่สร้างสันติ สร้างมิตร ไม่สร้างศัตรู
8. คนที่มีจุดยืนในชีวิต แม้ต้องลำบากก็ไม่ขายความจริง

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand