คำเทศนา ความเชื่อที่ทำให้ได้รับคำตอบ (มาระโก 10:46-52)

คำเทศนา ความเชื่อที่ทำให้ได้รับคำตอบ

ข้อพระคัมภีร์ (มาระโก 10:46-52)

โดย อ.ปณัฐชัย สาผาย

เทศนาวันที่ 24 มิถุนายน 2018

เนื้อหาคำเทศนา

1.เชื่อแม้มีข้อจำกัด

2.เชื่อแม้มีอุปสรรค

3.เชื่ออย่างเจาะจง

pdfmp3

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand