จัดการกับความโกรธและเกลียดชัง (มัทธิว 5:21-26) - ซีรีส์คำเทศนาบนภูเขาครั้งที่ 4

คำเทศนา จัดการกับความโกรธและเกลียดชัง

ข้อพระคัมภีร์ (มัทธิว 5:21-26)

โดย อ.ศรัณย์ ลีฬหเกรียงไกร

เทศนาวันที่ 15 กรกฎาคม 2018

เนื้อหาคำเทศนา

1. ความโกรธและเกลียดชังเป็นสิ่งที่ร้ายแรงหรือไม่?

2. เราจะจัดการกับความโกรธและเกลียดชังนี้ได้อย่างไร?

     1) การคืนดีกันเป็นหนทางที่ดีที่สุด

    2) เรียนรู้ที่จะเผชิญหน้าและเปิดใจฟังกันและกัน

    3) รู้จักปล่อยอดีตให้เป็นอดีต

    4) อย่าตัดสินใจทำหรือพูดอะไรยามอยู่ในความโกรธและเกลียดชัง

pdfmp3

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand