คำเทศนา จากการทรงสถิตสู่การทรงเรียก (อิสยาห์ 58:1-14 )

โดย อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

เทศนาวันที่ 5 สิงหาคม 2018

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand