คำเทศนา ทำไมต้องทำงาน (ปฐมกาล 1:26-31)
  ทำไมต้องทำงาน

   ปฐมกาล 1:26-31

   อาจารย์ปดิพัทธ์ สันติภาดา

  6 พฤษภาคม 2018

pdf

mp3

1. การทำงานเป็นการสะท้อนการเป็นฉายาของพระเจ้า
1.1 พระเจ้าของเราเป็นผู้ทำงานและดูแลสรรพสิ่งทั้งหมด
1.2 พระเจ้าของเราเป็นนักทำงานที่สร้างสรรค์
1.3 พระเจ้าของเราเป็นชุมชน

2. การทำงานเป็นส่วนหนึ่งของแผนการความรอดของพระเจ้า
2.1 มนุษย์และสรรพสิ่งตกลงได้รับผลจากความบาปทั้งหมด
2.2 การทำงานจึงมีทั้งสองด้าน คือการสร้างสรรค์คุณค่าและการแก้ปัญหาของโลกนี้

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand