คำเทศนา ผู้ที่มีความมั่นคงในใจ (2 โครินธ์ 10:7-18)
   ผู้ที่มีความมั่นคงในใจ

   2 โครินธ์ 10:7-18

   อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

  27 พฤษภาคม 2018

pdf

mp3

1. ไม่เปรียบเทียบกับใคร
2. ทำเต็มที่ในหน้าที่ของตน
3. ยกย่องพระเจ้า ไม่ยกย่องตนเอง

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand