คำเทศนา ผู้นำที่นำด้วยความถ่อม (2 โครินธ์ 12:1-10)

คำเทศนา ผู้นำที่นำด้วยความถ่อม

ข้อพระคัมภีร์ (2 โครินธ์ 12:1-10)

โดย อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

เทศนาวันที่ 8 กรกฎาคม 2018

เนื้อหาคำเทศนา

1.ไม่อวดยกตัว (1-6)

2.ซื่อตรงต่อตัวเอง (7-10)

pdfmp3

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand