คำเทศนา ฝึกฟังเสียงพระเจ้าทุกวัน

คำเทศนา ฝึกฟังเสียงพระเจ้าทุกวัน

ข้อพระคัมภีร์

โดย อาจารย์สิรินมาศ ลีฬหเกรียงไกร

เทศนาวันที่ 1 กรกฎาคม 2018

เนื้อหาคำเทศนา

1. ฟังเสียงพระเจ้า “ผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์”

2. ฟังเสียงพระเจ้า “ผ่านพระคัมภีร์”

3. ฟังเสียงพระเจ้า “ผ่านนิมิตและความฝัน”

4. ฟังเสียงพระเจ้า “ผ่านเหตุการณ์”

5. ฟังเสียงพระเจ้า “ผ่านบุคคล”

pdfmp3

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand