คำเทศนา พระเจ้าทรงเป็นความช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่ (สดุดี 46: 1-11)
  พระเจ้าทรงเป็นความช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่

   สดุดี 46: 1-11

   อาจารย์ปณัฐชัย สาผาย

   25 มีนาคม 2018

pdf

mp3

1. ทรงเป็นที่ลี้ภัยและกำลังของเรา
2. ทรงเป็นพระเจ้าผู้สถิตกับเรา
3. ทรงมีพระราชกิจอันยิ่งใหญ่

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand