คำเทศนา พลังของความจนตรอก (ลูกา 7:1-10)
   พลังของความจนตรอก

   ลูกา 7:1-10

   อาจารย์ประกิจ ตรีทศายุธ

   22 เมษายน 2018

pdf

mp3

1. แสวงหาพระเยซูอย่างร้อนรนเพื่อขอความช่วยเหลือ
2. ยำเกรงพระเยซูด้วยความถ่อมใจภายใต้สิทธิอำนาจของพระองค์
3. เชื่อมั่นในพระเยซูและสิทธิอำนาจของพระองค์อย่างมั่นคง

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand