คำเทศนา รูปแบบความสัมพันธ์ที่สร้างชีวิต

คำเทศนา รูปแบบความสัมพันธ์ที่สร้างชีวิต

โดย อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

เทศนาวันที่ 15 กรกฏาคม 2018

เนื้อหาคำเทศนา

1. ครูหรือพ่อแม่

2. เพื่อน

3. กลุ่มเพื่อน

pdfmp3

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand