คำเทศนา อันตรายของความโลภ (กันดารวิถี 22:1-22)

เทศนาวันที่ 12 สิงหาคม 2018

โดย อ.สิรินมาศ ลีฬหเกรียงไกร

คำเทศนา : อันตรายของความโลภ (กันดารวิถี 22:1-22)

1. คนที่มีความโลภจะถูกล่อลวงด้วยสิ่งใด?

1.) ถูกล่อลวงด้วย “ทรัพย์สินเงินทอง”

2.) ถูกล่อลวงด้วย “เกียรติยศและการยอมรับ”

2. ผลเสียของคนที่มีความโลภ

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand