เค็มอย่างเกลือ สว่างอย่างตะเกียง (มัทธิว 5:13-16) - ซีรีส์คำเทศนาบนภูเขาครั้งที่ 2
   เค็มอย่างเกลือ สว่างอย่างตะเกียง

  มัทธิว 5:13-16

   อาจารย์ศรัณย์ ลีฬหเกรียงไกร

  29 เมษายน 2018

pdf

mp3

1. คริสเตียนควรอยู่ในสังคมไม่ใช่แยกตัว
2. คริสเตียนควรตั้งใจส่งอิทธิพลที่ดี
3. คริสเตียนต้องระมัดระวังไม่ให้สิ่งไม่ดีมาครอบงำชีวิต

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand