คำเทศนา เชื่อฟังเพื่อพังกำแพงขวางพระพร (โยชูวา 6:2-7)
  เชื่อฟังเพื่อพังกำแพงขวางพระพร

   โยชูวา 6:2-7

   อาจารย์เกียรติศักดิ์ สุนทราวิรัตน์

   13 พฤษภาคม 2018

pdf

mp3

1. เชื่อฟังแม้ไม่เข้าใจ หรือไม่เห็นด้วย
2. เชื่อฟังอย่างครบถ้วน
3. เชื่อฟังจนถึงที่สุด

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand