คำเทศนา เพราะรักจึงเสริมสร้าง (1โครินธ์ 13:7)

คำเทศนา เพราะรักจึงเสริมสร้าง

ข้อพระคัมภีร์ (1โครินธ์ 13:7)

โดย อ.กริช คีรีวัลย์

เทศนาวันที่ 1 กรกฎาคม 2018

เนื้อหาคำเทศนา

1. อดทนได้ทุกอย่าง / เราจะเผชิญและอดทนต่ออะไรบ้าง

a. ความจำกัด

b. ความหนักใจ

c. ความผิดหวัง

2. มีความเชื่อและมีความหวังอยู่เสมอ

ผลที่เกิดเมื่อเราใช้ความเชื่ออย่างถูกต้อง

a. เป็นคนกล้าหาญ

b. เป็นคนทุ่มเท ลักษณะคนที่มีความหวัง

c. เป็นคนประกาศความหวังตนเองเสมอ

d. มองเห็นโอกาสเสมอ

3. ทรหดอดทนอยู่เสมอ

ลักษณะคนที่มีความทรหดอดทน

a. ไม่ท้อง่าย

b. ไม่เลิกง่าย

pdfmp3

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand