คำเทศนา เพิ่มพลังให้แม่ เสริมพลังให้โลก (เอเฟซัส 5:21-6:4)

โดย อ.ปดิพัทธ์ สันติภาดา

เทศนาวันที่ 15 กรกฎาคม 2018

เนื้อหาคำเทศนา

1. สามีเพิ่มพลังให้ภรรยา
a. รักและเสียสละตัวเอง
b. เลี้ยงดูทะนุถนอม เป็นกายเดียวกัน
c. ช่วยเลี้ยงดู สั่งสอนลูก
d. วงจรแห่งความรักและความยำเกรง
2. ลูกเพิ่มพลังให้แม่
a. เชื่อฟังพ่อแม่ “ในองค์พระผู้เป็นเจ้า”
b. ให้เกียรติ
3. คริสตจักรเพิ่มพลังให้ครอบครัว
a. สอนและปฏิบัติตามศาสนศาสตร์เรื่องครอบครัวให้ถูกต้อง
b. ไม่เปรียบเทียบแต่ละครอบครัว
c. ช่วยเหลือ รับภาระของครอบครัวที่ยากลำบาก
4. พระคุณของพระเจ้าจะเพิ่มพลังให้คุณแม่ทุกคน

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand