เรียนรู้วิชารอ (กิจการฯ 1:12-14) - ซีรีส์คำเทศนาพระธรรมกิจการฯ ครั้งที่ 2

เรียนรู้วิชารอ – ซีรีส์คำเทศนาพระธรรมกิจการฯ ครั้งที่ 2

ข้อพระคัมภีร์ (กิจการฯ 1:12-14)

โดย อ.ศรัณย์ ลีฬหเกรียงไกร

เทศนาวันที่ 10 มิถุนายน 2018

เนื้อหาคำเทศนา

1. รอด้วยความอดทน

2. รอด้วยใจอธิษฐาน

pdfmp3

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand