เหลือเวลาไม่นาน (1เปโตร 4:7-11)
   เหลือเวลาไม่นาน (1เปโตร 4:7-11)

   1เปโตร 4:7-11

   อาจารย์สมชาย ส่องทางธรรม

  18 มีนาคม 2018

pdf

mp3

1. เราต้องอธิษฐานให้มาก
ก. เราต้องมีสติสัมปชัญญะ
ข. เราต้องสงบใจ

2. เราต้องรักกันให้มาก
ก. เพราะความรักทำให้เราอภัยกันได้
ข. เพราะความรักทำให้เราช่วยเหลือกันได้โดยไม่บ่น

3. เราต้องรับใช้ให้มาก
ก. รับใช้เพื่อประโยชน์ของกันและกัน
ข. รับใช้เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand