คำเทศนา แด่หญิงอันเป็นที่รัก

เทศนาวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2018

โดย อาจารย์ธนศักดิ์ โฆตะวาณิชย์ คณะผู้นำคริสตจักรสานสัมพันธ์กรุงเทพ

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand