คำเทศนา แตกต่างอย่างปัญญาของพระเจ้า (เอเฟซัส 5:15-17)
   แตกต่างอย่างปัญญาของพระเจ้า (เอเฟซัส 5:15-17)

   เอเฟซัส 5:15-17

   อาจารย์กริช คีรีวัลย์

  15 เมษายน 2018

pdf

mp3

ลักษณะการดำเนินชีวิตอย่างมีปัญญา : แตกต่างอย่างปัญญาของพระเจ้า
1. ความเชื่อที่แตกต่าง
2. วิถีชีวิตที่แตกต่าง
3. ความสำเร็จที่แตกต่าง

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand