อิ่มเอมเพราะรู้จักพอใจ

  ฟีลิปปี 4:10-13

   อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

  5 มกราคม 2014

pdf

mp3

1.การไม่พึงพอใจแสดงออกอย่างไร ?

1.1 บ่น
1.2 กระวนกระวาย
1.3 อิจฉา
1.4 ขาดความมั่นใจ
1.5 ไม่ขอบพระคุณ

2.ศัตรูของความพึงพอใจ

2.1 ความคาดหวังที่ไม่สมจริง
2.2 การเปรียบเทียบที่ไม่เป็นธรรม
2.3 การไม่สังเกตพระพร
2.4 ความปรารถนาที่ไม่รู้จักควบคุม

3.เราจะพบความพึงพอใจในชีวิตได้อย่างไร ?

3.1 มีทัศนะแห่งการขอบพระคุณและคิดบวก
3.2 พบความพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่
3.3 เรียนรู้วิธีเผชิญทุกสภาพการณ์
3.4 รับการเสริมกำลังจากพระเจ้า

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand