รับใช้อย่างไรให้เกิดผลมาก

  กิจการฯ 9:20

  ดร.รังสรรค์ สุกันทา

  19 ธันวาคม 2014

pdf

mp3

1. รับใช้ด้วยความกระตือรือร้น (กจ.9.20)

2. รับใช้เป็นทีมร่วมกันในพระกาย (กจ.15.1-29)

3. รับใช้ตามการทรงนำของพระเจ้า (กจ.16.6-10)

4. รับใช้ตามพระมหาบัญชาฯ (กจ.9-28)

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand