แสวงหาเพื่อพ้นภัย

  สดุดี 61:1-8

   อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

   26 มกราคม 2014

pdf

mp3

1. แสวงหาการสดับฟังจากพระเจ้า (ข้อ 1, 5)

2. แสวงหากำลังและการปกป้องจากพระเจ้า (ข้อ 2-3)

3. แสวงหาการทรงสถิตของพระเจ้า (ข้อ 4)

4. แสวงหาความมั่นคงในพระเจ้า (ข้อ 6-7)

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand