เตือนใจไม่ให้เป็นทาสของเงิน

  ยากอบ 5:1-6

   อาจารย์ศรัณย์ ลีฬหเกรียงไกร
  2 กุมภาพันธ์ 2014

pdf

mp3

1. คนที่เป็นทาสของเงิน คือ คนที่เอาเปรียบคนที่อ่อนแอกว่าหรือด้อยกว่­า

2. คนที่เป็นทาสของเงิน คือ คนที่ใช้ชีวิตอย่างฟุ่มเฟือยและปล่อยตัวปล­่อยใจ

3. คนที่เป็นทาสของเงิน คือ คนสะสมทรัพย์สมบัติไว้เพียงเพื่อรอวันตาย

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand