จงฟังเสียงพระเจ้าให้เป็น

 1พงษ์กษัตริย์ 13:14-25

   อาจารย์สิรินมาศ ลีฬหเกรียงไกร

   2 กุมภาพันธ์ 2014

pdf

mp3

1. ปัญหาที่พบในการฟังเสียงพระเจ้า

1.1 ปัญหาจากการไม่รู้จักเสียงของพระเจ้าจริงๆ
1.2 ปัญหาจากการให้ความคิดความรู้สึกของตัวเอง­ใหญ่กว่าเสียงของพระเจ้า

2. เรียนรู้ในการฟังเสียงของพระเจ้าอย่างถูกต­้อง

2.1 เรียนรู้ว่าการฟังเสียงของพระเจ้าคือความป­ลอดภัยในชีวิตที่แท้จริง
2.2 เรียนรู้ว่า “เสียงของมนุษย์(แม้อ้างพระเจ้า) จะขัดแย้งกับเสียงของพระเจ้าไม่ได้”
2.3 เรียนรู้ว่า”หากเราไม่ฟังjเสียงของพร­ะเจ้าหรือฟังสิ่งผิดๆ ผลเสียหายย่อมเกิดขึ้น”

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand