รักนิรันดร์เหนือกาลเวลา

  เยเรมีย์ 31:1-3

   อาจารย์กริช คีรีวัลย์

   9 กุมภาพันธ์ 2014

pdf

mp3

เยเรมีย์ 31:1-3

1 พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้ว่า “ในครั้งนั้น เราจะเป็นพระเจ้าของทุกตระกูลแห่งอิสราเอล­และเขาทั้งหลายจะเป็นประชากรของเรา”

2 พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้ว่า “ชนชาติที่รอดตายจากดาบ ได้รับความโปรดปรานในถิ่นทุรกันดาร เมื่ออิสราเอลแสวงหาการหยุดพัก

3 พระยาห์เวห์ทรงปรากฏแก่เขาจากที่ไกล ตรัสว่า เราได้รักเจ้าด้วยความรัก นิรันดร์ เพราะฉะนั้น เราจึงนำเจ้ามาด้วยความรักมั่นคง

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand