การสร้างชุมชนที่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลาง

  ฮักกัย 1:1-15

   อาจารย์ออมศิลป์ เปสลสกุล

  23 กุมภาพันธ์ 2014

pdf

mp3

1 ชุมชนที่ตอบสนองของพระเจ้า

2 ชุมชนที่กลับใจและมีการเริ่มต้นใหม่

3 ชุมชนที่กระทำด้วยความเชื่อและความกล้าหาญ

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand