ทำอย่างไรเมื่อถูกเปรียบเทียบ

  1 ซามูเอล 18:6-11

   อาจารย์สิรินมาศ ลีฬหเกรียงไกร

  6 เมษายน 2014

pdf

mp3

1.เรียนรู้ที่จะพอใจใน “อัตลักษณ์” และ “แผนการของพระเจ้าในชีวิตของเรา”

2.”ไม่โกรธ” แต่ “ร่วมชื่นชมด้วย”

3.”ไม่คิดร้ายหรือทำร้าย” แต่ “คิดอย่างชอบธรรม”

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand