ตอบแทนการร้ายด้วยการดี

   ยากอบ 5:7-12

   อาจารย์กริช คีรีวัลย์

   13 เมษายน 2014

pdf

mp3

1. จงอดทน

2. จงระวังคำพูด

3. จงยึดมั่นในความจริง

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand