ค้นพบชีวิตที่ครบบริบูรณ์

  ยอห์น 10:10

  อาจารย์ศรัณย์ ลีฬหเกรียงไกร

  20 เมษายน 2014

pdf

mp3

1. ชีวิตที่ครบบริบูรณ์ไม่ใช่ชีวิตในจินตนากา­ร แต่มีอยู่จริง

2. ชีวิตที่ครบบริบูรณ์ คือ ชีวิตที่เต็มไปด้วยสิ่งดีที่เงินซื้อไม่ได้

3. พระเยซูต้องการจะมอบชีวิตเช่นนี้ให้กับเรา­ทุกคน

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand