เส้นทางสู่ความเติบโตในพระคริสต์

  เอเฟซัส 4:11-16

   อาจารย์สิรินมาศ​ ลีฬหเกรียงไกร

   27 เมษายน 2014

pdf

mp3

1. เส้นทางที่อยู่ใน “แผนการของพระเจ้า”

2. เส้นทางที่อยู่ใน “การรับใช้พระเจ้า”

3. เส้นทางที่อยู่ใน “ความรักของพระเจ้า”

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand