ภาระใจ หรือ ภาระหนัก

 ลูกา 10:38-42

   อาจารย์เกียรติศักดิ์ สุนทราวิรัตน์

  11 พฤษภาคม 2014

pdf

mp3

1. สิ่งที่ทำให้ภาระใจกลายเป็นภาระหนัก

2. สิ่งที่จะทำให้ภาระหนักกลับกลายมาเป็นภาระ­ใจ

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand