อธิษฐานอย่างมีพลัง

   ยากอบ 5:13-18

   อาจารย์ศรัณย์ ลีฬหเกรียงไกร

   18 พฤษภาคม 2014

pdf

mp3

1. ให้เราวิ่งด้วยปราศจากสิ่งที่ถ่วงรั้ง

2. วิ่งด้วยความมุ่งมั่นพากเพียร

3. วิ่งด้วยกำลังอันยิ่งใหญ่

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand