งานใหญ่ภายใต้ข้อจำกัด

   อพยพ 3:1-12

   อาจารย์ศรัณย์ ลีฬหเกรียงไกร

   7 กรกฎาคม 2014

pdf

mp3

1. การทรงเรียกอาจมาในช่วงเวลาที่เราไม่พร้อม

2. เราอาจไม่มั่นใจในตัวเอง แต่พระเจ้าทรงมั่นใจในเรา

3. ถ้าพระเจ้าใช้เรา พระองค์จะสนับสนุนเรา

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand