หากคุณต้องทำในสิ่งที่ไม่ชอบ

   โยนาห์ 1:1-3
   อาจารย์ศรัณย์ ลีฬหเกรียงไกร

   20 กรกฎาคม 2014

pdf

mp3

1. เกิดอะไรขึ้นภายในจิตใจของเรา

2. สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากอะไร

3. ทางแก้ไขจากบทเรียนชีวิตโยนาห์

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand