การแสดงออกของความรัก

  1โครินธ์ 13:4-8

   อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

  10 สิงหาคม 2014

pdf

mp3

1. รักด้วยการทำสิ่งดี

2. รักด้วยการให้เกียรติ

3. รักด้วยคำพูดที่ดี

4. รักด้วยความอดทน

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand