แม่…ผู้หญิงที่ดีที่สุด

  –

   อาจารย์วันทนา คีรีวัลย์

   10 สิงหาคม 2014

pdf

mp3

1. นางมารีย์ : แม่…ผู้ตอบสนองต่อแผนการของพระเจ้า

2. นางฮันนาห์ : แม่…ผู้แสวงหาและทำตามน้ำพระทัยของพระเจ­้า

3. นางยูนีส : แม่…ผู้มีความเชื่อและรักพระคำของพระเจ้า

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand