ฝ่ายหนึ่งรัก ฝ่ายหนึ่งฟัง

  เอเฟซัส 5:22-33

   อาจารย์เดวิด เชน

  31 สิงหาคม 2014

pdf

mp3

1. Submit (ฟัง)

2. Love (รัก)

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand