ชีวิตที่สำแดงพระคริสต์

  เอเฟซัส 4:17-32

   อาจารย์เกียรติศักดิ์ สุนทราวิรัตน์

  7 กันยายน 2014

pdf

mp3

1. ละทิ้งชีวิตเก่า

2. สวมทับด้วยชีวิตใหม่

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand