คุณพร้อมรับการตรวจสอบหรือไม่

  เยเรมีย์ 17:9-10

   อาจารย์สิรินมาศ ลีฬหเกรียงไกร

   28 กันยายน 2014

pdfmp3

1.รับการตรวจสอบ “ความคิดจิตใจภายในของเรา”

2.รับการตรวจสอบด้าน “คำพูด คำสอน และการกระทำของเรา”

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand