ความสุขเป็นของบุคคลใด

  สดุดี 1:1-3

   อาจารย์สิรินมาศ ลีฬหเกรียงไกร

   7 ธันวาคม 2014

pdfmp3

1.ความสุขเป็นของบุคคลผู้ไม่ดำเนินชีวิตตา­มอย่างคนอธรรม

2.ความสุขเป็นของบุคคลที่ดำเนินชีวิตตามพร­ะวจนะพระเจ้า

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand