รักให้ถูก

  1 โครินธ์ 13:4-7

  อาจารย์เกียรติศักดิ์ สุนทราวิรัตน์

  8 กุมภาพันธ์ 2015

pdf

mp3

1.เป็นความรักที่ไม่ได้เอาตัวเองเป็นหลัก (ข.4-5)

2.เป็นความรักที่อยู่บนความจริงของพระเจ้า (ข.6)

3.เป็นความรักที่มีความหวังใจ (ข.7)

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand