ถ้าเชื่อจริง..ต้องเชื่อฟัง

  เฉลยธรรมบัญญัติ 7:6-11

   อาจารย์สมชาย ส่องทางธรรม

  22 กุมภาพันธ์ 2015

pdf

mp3

พระคัมภีร์ตอนนี้ให้เหตุผล 3 ประการ ที่เราต้องเชื่อฟัง

1.เพราะพระเจ้าทรงเลือกสรรเรา (7:6)

2.เพราะพระเจ้าทรงรักเรา (7:7-8)

3.เพราะพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อ (7:9-10)

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand