ทำไมเราถึงไม่รู้สึกถึงการทรงสถิตของพระเจ้าตลอดเวลา?
 

  –

  อาจารย์จักรพันธ์ แกล้วกล้า

  22 กุมภาพันธ์ 2015

pdf

mp3

1. เราอาจคาดหวังประสบการณ์เหนือธรรมชาติ

2. เราอาจสาละวนกับงานต่างๆมากเกินไป

3. ใจของเราอาจแข็งกระด้างไป

4. เราอาจก่อกำแพงบาป

5. คุณอาจแค่รู้เกี่ยวกับพระเจ้าแต่ไม่ได้รู้จักพระเจ้า

พระสัญญาที่เกี่ยวกับการทรงสถิตของพระเจ้า

1. เราจะพบพระเจ้าเมื่อแสวงหาพระองค์

2. เราสามารถเข้าสู่การทรงสถิตพระเจ้าได้ทุ­กเวลา

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand