คุณคือผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง

  –

   อาจารย์ศรัณย์​ ลีฬหเกรียงไกร

  29 มีนาคม 2015

pdf

mp3

1. จุดยืนต้องหนักแน่น

2. วิธีการต้องถูกต้อง

3. ผลลัพธ์ต้องชัดเจน

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand