ความท้าทายใหม่ หลังสมรภูมิภูเขาคารเมล

  1 พงศ์กษัตริย์ 19:1-18

   อาจารย์ศรัณย์​ ลีฬหเกรียงไกร

  5 เมษายน 2015

pdf

mp3

สัญญาณของความหมดสภาพ

1. ลดทอนคุณค่าตนเอง

2. ถูกบั่นทอนด้วยสิ่งที่เกินความรับผิดชอบ

3. มองปัญหาหนักหนาเกินจริง

4. ละทิ้งความฝัน

การรื้อฟื้นที่มาจากพระเจ้า

1. พักผ่อนร่างกาย

2. ปลดปล่อยความไม่พอใจ

3. กลับมาจดจ่อที่พระเจ้า

4. รับใช้ผู้อื่นต่อไป

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand